Συντήρηση 21.11.2019

  • Αγαπητή κοινότητα,


    την Τρίτη 21.11.2019 μεταξύ 12:35 και 13:00 CET θα έχουμε το κλείσιμο των


    σέρβερ μας ώστε να γίνει η απαραίτητη συντήρηση τους.


    Η ομάδα του Tanoth