Dôležité informácie - Nastávajúce zmeny v online platbách v EÚ: Vylepšené overenie totožnosti zákazníka od 14.9.2019

  • Nové pravidlá, ktoré upravujú online platby a online bankovníctvo a ktoré ovplyvňujú bankové platobné metódy (napr. kreditné karty, SOFORT, Giropay, online prevody atď.) nadobúdajú účinnosť v krajinách EÚ a EZVO (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) od 14. septembra 2019.    Cieľom nových pravidiel, stanovených v smernici o platobných službách EÚ (Payment Services Directive 2, PSD2), je zvýšenie bezpečnosti platieb a online bankovníctva a ochrana spotrebiteľov pred podvodmi.


    V rámci tejto zmeny sa počas procesu platby a pri elektronickom bankovníctve vyžaduje robustnejšie overenie totožnosti zákazníka.


    Čo to pre vás znamená, v závislosti od spôsobu platby, ktorý používate, si môžete čoskoro prečítať v príslušnej časti FAQ na našich stránkach.

    https://www.gameforge.com/sk-SK/support/PSD2