ΖΩΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

  • Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα :

    Γιατί στους κόσμους 1 και 2 υπάρχουν δέκα ζώα ιππασίας στον σταύλο , ενώ στους κόσμους 3 και 4 μόνο εφτά ζώα ;

  • Καλησπέρα,


    Έχουμε αναφέρει στην εταιρεία για το πρόβλημα που υπάρχει στους servers.


    Όταν θα έχουμε επίσημη απάντηση θα σας ενημερώσουμε.