Συντήρηση 18.02.20

  • Αγαπητή κοινότητα,


    την Τρίτη 18.02.2020 μεταξύ 10:35 και 11:00 CET θα έχουμε το κλείσιμο των


    σέρβερ μας ώστε να γίνει η απαραίτητη συντήρηση τους.


    Η ομάδα του Tanoth